Dr Andrzej Kowal „Kalendarium wydarzeń artystycznych i naukowych…”

Kalendarium wydarzeń artystycznych i naukowych: Wystawy, wydawnictwa poezji i opowiadań, Konferencje naukowo-szkoleniowe

 

Wbrew temu co się powszechnie sądzi o arteterapii uważanej za metodę psychoterapii, która posługuje się mediami artystycznymi jako podstawowym sposobem działania, podkreślając przy tym, że wytwór nie jest ważny, a przedmiotem troski arteterapeuty jest przede wszystkim czynność tworzenia – to właśnie wytwór i jego wartość estetyczna odgrywa ważną rolę we wzajemnej relacji twórcy i jego środowiska. Wyrazem tego jest coraz powszechniejsze zainteresowanie sztuką art brut, organizowanie galerii i muzeów poświęconych tej twórczości, co nie pozostaje bez wpływu na losy ich autorów. Dokonania uznanych twórców, zmieniają i wzbogacają świat kultury, działają na odbiorców i zwrotnie na artystę, który dzięki temu zmienia swój status społeczny. Zmiana tych relacji, jak wykazują obserwacje, ma znaczenie zdrowotne.

Fakty te mają również znaczenie teoretyczne, skłaniające do rewizji pojęcia arteterapii, w szczególności nieograniczania jej zakresu do dziedziny podporządkowanej psychoterapii, ale wykazania niezależności obu dziedzin.

Przedstawiony wykaz wystaw i wydarzeń o charakterze kulturalnym jest wyrazem osiągnięć ośrodków i osób zajmujących się arteterapią w Polsce.

Zestawienie nie obejmuje jeszcze wszystkich wydarzeń. Te, które udało się zebrać pochodzą z kilku ośrodków: Gdyni, Krakowa, Lublina, Płocka, Poznania, Tworek, Warszawy, Wrocławia. W miarę uzyskiwania informacji, niniejszy katalog będzie uzupełniany i udostępniony w Internecie na naszej stronie.

Kompletny tekst dostępny w wersji pdf poniżej:

Dr Andrzej Kowal -KALENDARIUM WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.