X Międzynarodowa konferencja Szkoleniowo – Naukowa z cyklu „Psychiatria i Sztuka”

 

WYDZIAŁ SZTUKI UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

STOWARZYSZENIE PSYCHIATRIA I SZTUKA IM. DR. ANDRZEJA KOWALA                           

SEKCJA NAUKOWA ARTETERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w X Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej z cyklu „Psychiatria i Sztuka”

 

pt. SZTUKA DNIA CODZIENNEGO.

 Rola  terapii kreatywnych na poziomie osobistym i społecznym

 

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2,  Audytorium prof. Danka
Termin konferencji:   17 i 18  stycznia 2020 r. (piątek, sobota)
Wydarzenie towarzyszące:
Stacja Badawcza Outsider Art w Krakowie, ul. Kalwaryjska 29
17 stycznia 2020 r. (piątek), godz. 18.00  – wernisaż wystawy programowej SZTUKA DNIA CODZIENNEGO

                                                                            

Temat konferencji dotyczy zjawiska przenikania się sztuki i życia, współzależności pomiędzy materialną obecnością dzieła,  procesem jego powstawania a  rozmaitymi czynnikami zewnętrznymi warunkującymi  ostateczny wygląd dzieła – formę,  znaczenie, funkcję.

Autorzy prac plastycznych skategoryzowani jako outsider artists nie zawsze mają możliwość korzystania z materiałów artystycznych. Przemożna potrzeba tworzenia ujawnia  ich zaskakującą zaradność i pomysłowość w stosowaniu rozmaitych materii zastępczych.  Swych wytworów nie traktują zazwyczaj w kategoriach sztuki, ale raczej jako naturalne  przedłużenie bytowania. Sztuka artystów z kręgu outsider art, powstająca poza granicami oficjalnej kultury – w szpitalach psychiatrycznych, w więzieniach, w domach pomocy społecznej, w samotniach społecznego bądź mentalnego wykluczenia – podejmowana w związku z  codziennymi doświadczeniami egzystencjonalnymi, z lękami i obsesjami, pozostawia otwarte pytanie o ludzkie istnienie, o jego widzialne i niewidzialne formy emanacji. Świadomość różnorodności ekspresji twórczej pozwala spojrzeć na wizualne świadectwa dnia powszedniego, a także wniknąć w naturę cierpienia i dolegliwości, w zaburzenia oraz niepełnosprawności, jak również zrozumieć dzieła tworzone bez reguł, tabu i zahamowań. Arteterapia może być skuteczną formą leczenia. Dając swobodę wyrażania myśli i uczuć, pomaga  przezwyciężyć problemy emocjonalne, fizyczne i psychiczne. Zanikając w codziennej rzeczywistości, czekamy na niezwykły bieg zdarzeń z nadzieją, że zostaniemy z tej codzienności wytrąceni. Sztuka jest dla pacjenta  bezpieczną przestrzenią wyrażania negatywnych emocji związanych z recepcją rzeczywistości.

Towarzysząca konferencji międzynarodowa wystawa plastyczna artystów profesjonalnych i twórców z kręgu outsider art ma na celu  niehierarchiczne przedstawienie oryginalnych i wartościowych dzieł z zakresu malarstwa i technik intermedialnych. Zgromadzone  prace pozwolą na stworzenie sytuacji konfrontacyjnych i  poszerzenie  wiedzy na temat współczesnych dokonań artystycznych w świetle obserwowanych zjawisk i faktów, a przede wszystkim, sprowokują do postawienia bardziej ogólnego pytania  o sztukę.  Wystawa zostanie spopularyzowana w formie katalogu.

 Konferencja jest ofertą kierowaną do arteterapeutów i terapeutów zajęciowych,  psychologów i lekarzy, pedagogów oraz studentów.                                                                       

                                                                                    W oczekiwaniu na Państwa zgłoszenia

                                                                                    dr hab.  Grażyna Borowik –                                                             Prezydent Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka

                                                                                    

z Zespołem Organizacyjnym  

 

 

 Komitet naukowy:

 • dr hab. Agata Agatowska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Robert Bartel – Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka
 • dr hab. Grażyna Borowik – Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, Sekcja Naukowa Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • dr Aleksandra Chmielnicka – Plaskota – Sekcja Naukowa Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Instytut Edukacji Artystycznej Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza  w Pruszkowie (Tworki), Towarzystwo Przyjaciół Tworek Amici di Tworki, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka
 • mgr Teresa Cwalina – Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka
 • dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz – Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,  Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka
 • dr hab. Wiesław Karolak – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • mgr Leszek Macak – Galeria d’ Art Naif w Krakowie
 • dr hab. nauk med. Bartosz Łoza – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Tworkowski, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Towarzystwo Przyjaciół Tworek Amici di Tworki , Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka
 • dr Maria Pałuba – Szpital Tworkowski, Towarzystwo Przyjaciół Tworek Amici di Tworki, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka
 • dr hab. Bernadeta Stano – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka
 • dr hab. nauk med. Magdalena Tyszkiewicz – Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychopatologii Ekspresji i Arteterapii w Paryżu, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka
 • mgr Sonia Wilk – Muzeum Śląskie

 

Komitet organizacyjny:

 • Maciej Bóbr – materiały prasowe, PR
 • Paulina Żądło, Anna Singh, Olga Kasztelewicz, Katarzyna Mielcarek– obsługa administracyjna konferencji , kontakt z mediami, logistyka
 • Aleksander Pieniek – opracowanie graficzne druków i publikacji
 • Barbara Łagan – Biernat – tłumaczenia i informacja w języku angielskim
 • Maria Sproska – obsługa finansowa

 

Zgłoszenie udziału w konferencji:

 czynny i bierny -właściwe podkreślić w formularzu zgłoszeniowym
Udział czynny obejmuje: wygłoszenie referatu, wykładu, komunikatu, zaprezentowanie filmu, sporządzenie plakatu, scenariusza warsztatu, udział w panelu dyskusyjnym (do wyboru).

Propozycje wybranej formy udziału czynnego w konferencji wraz ze streszczeniem  w języku polskim      i angielskim  należy przesłać drogą mailową bądź w postaci drukowanej do 8 stycznia 2020 r.
Komitet Naukowy dokona kwalifikacji  i ułoży program Konferencji.

 

Wszyscy uczestnicy Konferencji proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres
e-mail:psychiatriaisztuka@babinski.pl  lub pocztą: Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka
30-150 Kraków, ul Armii Krajowej 7/175
Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową:  psychiatriaisztuka@babinski.pl   

i na stronie internetowej: www.psychiatriaisztuka.pl

 

Wymogi wobec form wystąpienia:

Czas wystąpienia: ok. 15 – 20 min

Plakat: 100×70 cm, zapis cyfrowy przesłany drogą mailową

Warsztat:  scenariusz przesłany drogą mailową

Film: podać tytuł, czas trwania, krótki opis

 

Opłatę konferencyjną dla uczestników z Polski prosimy wpłacić na konto:
Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, ul. Mazowiecka 43, 30-019 Kraków
Alior Bank  S.A. Oddział Kraków numer konta:

36 2490 0005 0000 4530 2444 1882
tytułem: konferencja SZTUKA DNIA CODZIENNEGO

 + nazwisko i imię uczestnika konferencji
w terminie do 8 stycznia  2020 r.

 • pełna odpłatność: 200 zł
 • członkowie Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka: 100 zł (warunek: uregulowane składki)

 

Opłatę konferencyjną dla uczestników z zagranicy prosimy wpłacić na konto:
Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, ul. Mazowiecka 43, 30-019 Kraków
Alior Bank  S.A. Oddział Kraków, numer konta: SWIFT CODE: ALBPPLPW;  IBAN: PL
36 2490 0005 0000 4530 2444 1882
tytułem: konferencja Sztuka dnia+ nazwisko i imię uczestnika konferencji                               
w terminie do 8 stycznia  2020 r.

 • odpłatność: 60 € lub 80 USD

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po 8 stycznia  2020 r. opłaty nie będą zwracane.

Opłata uwzględnia:

 • udział w sesjach naukowych
 • wstęp na wystawę
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy
 • dwa obiady
 • certyfikat  

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie.
Dla ułatwienia podajemy adresy hoteli znajdujących się w pobliżu miejsca konferencji:

Hotel „Za Kolumnami”

 1. Armii Krajowej 9, 30-150 Kraków
  tel. +48/ 12/ 662-70-00, +48/12/ 662-69-91, fax. +48/12/ 12 662-70-05,

 

Hotel „Krakowiak”
ul. Armii Krajowej 9, 30-150 Kraków
tel. +48/12/662-64-55; +48/12/662-70-00;
fax. +48/12/662-70-05

Szczegółowy program konferencji zostanie umieszczony  na stronie internetowej www.psychiatriaisztuka.pl 
po nadesłaniu referatów i ich zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa         lub             https://forms.gle/hpQTYHLoMMX3wUxL9

 

X Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej z cyklu „Psychiatria i Sztuka”

 

 1. Imię i nazwisko, stopień naukowy

 

 1. Adres do korespondencji

 

 1. Telefon, e-mail

 

 1. Miejsce pracy i wykonywany zawód

 

 1. Udział w konferencji: czynny, bierny  (właściwe podkreślić)

 

 1. Tytuł referatu/wystąpienia/warsztatu/plakatu, filmu ( podać czas trwania). Informacje w języku polskim i angielskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.