Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy..

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy,

że w dniu 31 grudnia 2021 roku zmarł

ŚP Leszek Macak