2014 – Słowo w obrazie

WYDZIAŁ SZTUKI UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE ORAZ STOWARZYSZENIE PSYCHIATRIA I SZTUKA SEKCJA NAUKOWA ARTETERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji szkoleniowo-naukowe

pt. SŁOWO W OBRAZIE

Konferencji towarzyszyć będzie międzynarodowa wystawa plastyczna artystów profesjonalnych i twórców z kręgu sztuki art brut

miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Audytorium prof. Danka, ul. Podchorążych 2

termin konferencji: 3 – 4 października 2014 r. (piątek, sobota)

Pismo z całym bogactwem wizualnych form i tematycznych odniesień jest dla wielu artystów niewyczerpanym źródłem inspiracji. Analizując obrazy, w których użyte zostały znaki – litery, słowa, komunikaty, czy ich fragmenty nie sposób uniknąć pytań w rodzaju – jak wyglądają relacje miedzy tymi znakami a pozostałymi elementami obrazu, co je łączy, czy możliwy jest przekład tych znaków, zamiana ich na inne? Inskrypcje słowne mogą być użyte a wiele sposobów i mogą pełnić zróżnicowane funkcje w dziele artystycznym: tworzywo graficzne, komunikat o szczególnym znaczeniu, uzupełnienie wypowiedzi artystycznej, komentarz językowy, skomplikowany kamuflaż, tytuł, podpis. W innych przypadkach, gdy nazwa własna odnosi się do przedmiotu w sposób jednoznaczny, nazywanie wyznacza szczególny związek słowa z przedmiotem. Pamiętać należy, że powtarzanie kształtu litery nie zawsze jest pisaniem litery.

Koegzystencja znaków ikonicznych i językowych przybiera w sztuce różną postać. Najbardziej interesująca i twórcza wydaje się relacja antagonistyczna prowokująca spięcia i dramatyczny konflikt komunikatów.

Organizatorzy konferencji pozostają z nadzieją, że prezentowane podczas wystąpień treści i przemyślenia pozwolą spojrzeć na sztukę z różnych punktów widzenia. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych praktycznym i teoretycznym wymiarem zagadnienia: terapeutów zajęciowych i arteterapeutów, lekarzy i artystów, psychologów i filozofów, nauczycieli i studentów.

W oczekiwaniu na Państwa zgłoszenia

prof. UP Grażyna Borowik i dr Andrzej Kowal

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. nauk med. Aleksander Araszkiewicz, Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • prof. Robert Bartel, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
 • prof. UP Grażyna Borowik, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka
 • dr Aleksandra Chmielnicka Plaskota, Sekcja Naukowa Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Instytut Edukacji Artystycznej Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Tworki), Towarzystwo Przyjaciół Tworek Amici di Tworki
 • mgr Teresa Cwalina, tyflolog i polonista, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 • dr hab. nauk med. prof. UM. Agnieszka Gmitrowicz, Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • prof. dr hab. Wiesław Karolak, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • dr Andrzej Kowal, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, Sekcja Naukowa Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oddział Psychoterapii ZOZ MSW w Krakowie
 • prof. dr hab. nauk med. Irena Krupka-Matuszczyk, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM w Katowicach
 • prof. dr hab. nauk med. Bartosz Łoza, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Tworkowski, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Towarzystwo Przyjaciół Tworek Amici di Tworki
 • dr Maria Pałuba, Szpital Tworkowski, Towarzystwo Przyjaciół Tworek Amici di Tworki
 • dr hab. nauk med. Magdalena Tyszkiewicz, Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychopatologii Ekspresji i Arteterapii w Paryżu, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka

Komitet organizacyjny:

– Maciej Bóbr – kontakty z mediami

– Aleksander Pieniek – opracowanie graficzne druków i publikacji

– Barbara Łagan-Biernat – tłumaczenie i informacja w języku angielskim

– Maria Sproska – obsługa finansowaHalina Bonarowska i Adam Słota – logistyka