2015 – Znaki i symbole w Arteterapii

 

WYDZIAŁ SZTUKI UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE STOWARZYSZENIE PSYCHIATRIA I SZTUKA SEKCJA NAUKOWA ARTETERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej z cyklu „Psychiatria i Sztuka” pt.: ZNAKI I SYMBOLE W ARTETERAPII Konferencja dedykowana pamięci dr. Andrzeja Kowala miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Audytorium prof. Danka, ul. Podchorążych 2 termin konferencji: 16 i 17 października 2015 r. (piątek, sobota)

 

Dzieła sztuki pełne są znaków i symboli, prostych kształtów, ale i wyrafinowanych, skomplikowanych figur, do których dostęp nie zawsze jest łatwy, a sposób interpretacji wymaga wiedzy i znajomości nie tylko biografii twórcy, ale również szerszego kontekstu kulturowego czy religijnego. Próba odczytania ukrytych znaczeń w intencjonalnych komunikatach wizualnych warunkuje możliwość nawiązania kontaktu nadawcy z odbiorcą, zrozumienia i właściwego zinterpretowania przekazywanych treści.Tematyka VI Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowo – Naukowej z cyklu „Psychiatria i Sztuka” poświęcona zostanie ekspresji osób niepełnosprawnych, których plastyczne wypowiedzi zawierają znaki i symbole. Techniki arteterapeutyczne korzystając z mediów artystycznych, odwołują się do pokładów kreatywności tkwiących zarówno w świadomej, jak i podświadomej części psychiki, umożliwiają pozyskanie informacji, dzięki którym skuteczniejszy staje się proces leczenia.

Znaki i symbole funkcjonują na płaszczyznach uniwersalnych oraz szczególnych – duchowych, mentalnych i materialnych, są wyrazicielami myśli, uczuć i emocji, nośnikami informacji, są bardzo przydatne w diagnostyce, zwłaszcza w przypadkach, kiedy pacjent ma „zakaz mówienia”, pomagają wówczas we wzajemnej komunikacji pomiędzy chorym a otoczeniem.Międzynarodowa konferencja jest ofertą kierowaną do wszystkich zainteresowanych praktycznym i teoretycznym wymiarem zagadnienia: arteterapeutów, artystów, psychologów, lekarzy, terapeutów zajęciowych, filozofów, pedagogów, studentów. Organizatorzy konferencji pozostają z nadzieją, że prezentowane podczas wystąpień treści oraz przemyślenia pozwolą podjąć dyskusję i spojrzeć na proponowany temat z różnych punktów widzenia.Równolegle do konferencji zorganizowana zostanie międzynarodowa wystawa plastyczna twórców art brut, a także pokaz filmów. Istotną częścią projektu, podobnie jak poprzednio, będzie  publikacja zawierająca teksty teoretyczne i dokumentację wystawy.

Komitet naukowy:

prof. dr hab. nauk med. Aleksander Araszkiewicz, Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

prof. Robert Bartel, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

prof. UP Grażyna Borowik, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka

dr Aleksandra Chmielnicka – Plaskota, Sekcja Naukowa Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Instytut Edukacji Artystycznej Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Tworki), Towarzystwo Przyjaciół Tworek Amici di Tworki

mgr Teresa Cwalina, tyflolog i polonista, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

dr hab. nauk med. prof. UM Agnieszka Gmitrowicz, Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. dr hab. Wiesław Karolak, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

mgr Leszek Macak, kolekcjoner, mecenas sztuki nieprofesjonalnej, Galeria d’Art Naif

mgr Żaneta Groborz-Mazanek, historyk sztuki, śpiewaczka, Fundacja Hothaus

prof. dr hab. nauk med. Irena Krupka-Matuszczyk, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii  ŚUM w Katowicach

mgr Magdalena Lebecka, filmoznawca

prof. dr hab. nauk med. Bartosz Łoza, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Tworkowski, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Towarzystwo Przyjaciół Tworek Amici di Tworki

dr Maria Pałuba, Szpital Tworkowski, Towarzystwo Przyjaciół Tworek Amici di Tworki

dr hab. nauk med. Magdalena Tyszkiewicz, Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychopatologii Ekspresji i Arteterapii w Paryżu, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka

Komitet organizacyjny:

Maciej Bóbr – PR, materiały prasowe

Wojciech Terechowicz – obsługa administracyjna konferencji

Aleksander Kopański – kontakt z mediami

Aleksander Pieniek – opracowanie graficzne druków i publikacji

Barbara Łagan-Biernat – tłumaczenia i informacja w języku angielskim

Maria Sproska – obsługa finansowa

Halina Bonarowska i Adam Słota – logistyka

 

Zgłoszenie udziału w konferencji: czynny i bierny -właściwe podkreślić w formularzu zgłoszeniowym.

Udział czynny obejmuje: wygłoszenie referatu, wykładu, komunikatu, zaprezentowanie filmu, sporządzenie plakatu, scenariusza warsztatu, udział w panelu dyskusyjnym (do wyboru).