Konto Stowarzyszenia PiSZ

konto bankowe  Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka- Alior Bank

nr 36 2490 0005 0000 4530 2444 1882