Stowarzyszenie i Zarząd

 

Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka

im. Dr. Andrzeja Kowala

Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka zarejestrowane zostało 11. 09. 2003 roku jako organizacja pożytku publicznego w celu kontynuowania terapii przez sztukę, którą w Specjalistycznym Szpitalu im. dra J. Babińskiego w Krakowie zainicjowała w latach sześćdziesiątych XX wieku dr Noemi Madejska. Szpital ten, jako jeden z pierwszych w Polsce, wprowadził działania artystyczne do procesu rehabilitacji pacjentów. Po śmierci dr Madejskiej dynamiczny rozwój arteterapii dokonywał się w Szpitalu za sprawą lekarza psychiatry dr Andrzeja Kowala, entuzjasty i propagatora sztuki art brut, związanego ze Szpitalem czterdziestoletnią pracą zawodową (1963-2006) i funkcją wieloletniego dyrektora.

Celem Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka im. Dr. Andrzeja Kowala jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań twórczych sprzyjających zdrowiu, niesienie pomocy osobom uzdolnionym artystycznie pozostającym w kręgu ryzyka psychopatologicznego, wspieranie osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Stowarzyszenie prowadzi współpracę z placówkami kultury, nauki i oświaty. Jest organizatorem międzynarodowych konferencji szkoleniowo-naukowych, wystaw plastycznych sztuki art brut, wydawcą twórczości poetyckiej i literackiej osób niepełnosprawnych, publikacji dotyczących psychopatologii ekspresji.

Członkami Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka im. Dr. Andrzeja Kowala mogą być pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy. Na liście członków Stowarzyszenia są osoby reprezentujące rozmaite zawody żywo zainteresowane arteterapią i sztuką twórców niepełnosprawnych.

Założycielem i pierwszym prezydentem Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka był dr Andrzej Kowal. Po jego śmierci , w r. 2015, podczas Walnego Zgromadzenia Członków dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia , funkcję prezydenta powierzono dr hab. prof. UP Grażynie Borowik-Pieniek. Komisja Uchwał i Wniosków zgłosiła wniosek, który został przyjęty jednomyślnie, o nadanie Stowarzyszeniu imienia Dr. Andrzeja Kowala.

Stowarzyszenie działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka im. Dr. Andrzeja Kowala.

 

konto bankowe  Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka- Alior Bank

nr. 36 2490 0005 0000 4530 2444 1882

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PSYCHIATRIA I SZTUKA

PREZYDENT: Grażyna Borowik-Pieniek
WICEPREZYDENT: Magdalena Tyszkiewicz
WICEPREZYDENT: Tadeusz Młynarczyk
SEKRETARZ: Adam Słota
SKARBNIK: Maria Sproska
CZŁONEK ZARZĄDU: Teresa Cwalina
CZŁONEK ZARZĄDU: Zbigniew Chlewiński
CZŁONEK ZARZĄDU: Halina Bonarowska