2017- MIĘDZY RELIGIĄ A SEKSUALNOŚCIĄ . DYNAMIKA SPOTKAŃ ARTETERAPEUTYCZNYCH