1 % PODATKU

1 % PODATKU

Przekaż swój 1% podatku na rzecz Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka im. dr. Andrzeja Kowala

 

 Nr  KRS   0000172781

Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka zarejestrowane zostało w 2003 roku.

 Naszym celem jest poprawa losu osób niepełnosprawnych utalentowanych twórczo, wspieranie ich działań na drodze do samorealizacji, upowszechnianie zdrowia   i podejmowanie inicjatyw o charakterze arteterapeutycznym,  niesienie pomocy ubogim  i społecznie wykluczonym artystom z kręgu ryzyka psychopatologicznego.

Upowszechniamy inicjatywy  w zakresie kultury, sztuki i edukacji. Popularyzujemy wiedzę na temat psychopatologii ekspresji, arteterapii i  sztuki art brut poprzez organizowanie międzynarodowych konferencji naukowych, działalność wydawniczą i  informacyjną.  Promujemy twórców i ich dzieła organizując wystawy i spotkania z autorami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.