ZAPRASZAMY NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PSYCHIATRIA I SZTUKA

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PSYCHIATRIA I SZTUKA IM. DR. ANDRZEJA KOWALA

które odbędzie się 10 czerwca 2022 roku (piątek) o godzinie 15.30 w placówce Stowarzyszenia, w Stacji Badawczej OUTSIDER Art przy ul. Kalwaryjskiej 29 w Krakowie. W przypadku braku kworum Walne Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 16.00 w tym samym dniu oraz miejscu. 

Porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego obrad
 2. Zatwierdzenie programu obrad
 3. Wystąpienie Prezydenta SPiSz im. dr. Andrzeja Kowala otwierające Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
 4. Sprawozdanie merytoryczne 
 5. Sprawozdanie finansowe
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały o wyborze Prezydenta, Wiceprezydentów, , członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej , Skarbnika Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka
 9. Wybór Prezydenta i Wiceprezydentów, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej , Skarbnika Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka
 10. Propozycja zmiany w Statucie dotycząca wyboru nowych władz Stowarzyszenia, dyskusja i głosowanie nad podjęciem stosownej uchwały
 11. Przedstawienie ramowego planu działalności SPiSz im. dr. A. Kowala na nową kadencję
 12. Dyskusja i sformułowanie uchwał i wniosków
 13. Wolne wnioski

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka

Prezydent Stowarzyszenia
Psychiatria i Sztuka im. dr. Andrzeja Kowala

Grażyna Borowik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.